BTS-PO


BTS-PO

Bezpečnostno-technické služby, protipožiarna ochrana

  • Ochrana pred požiarmi / OPP/
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/
  • Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov v rozsahu vydaných oprávnení
  • Posudzovanie rizík
  • Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z.
  • Výkon niektorých činnosti PZS
Kontaktné údaje:
BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
0915 748 747
http://www.btspo.sk/
Otváracie hodiny:
pondelok 08:00 - 16:00
utorok 08:00 - 16:00
streda 08:00 - 16:00
štvrtok 08:00 - 16:00
piatok 08:00 - 16:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené
Nájdete nás: